Наразі в цьому довіднику є 51 імена, що починається з літери Т.
Таємна особистість
Робота зосереджена на персонажах, які приховують свою особистість, видають себе за інших або ведуть подвійне життя.

Таємна сутність
Робота зосереджена на персонажах, які приховують свою справжню суть.

Таємниці / Секрети
У роботі суттєва увага приділяється таємницям та секретам.

Таємні друзі (гра)
У роботі значна увага приділяється грі, яка передбачає отримання подарунків від анонімного дарувальника.

Таємні організації
Події роботи відбуваються в рамках таємної організації або зосереджені на впливі такої організації на сюжет, світ і персонажів.

Тактильний голод
У роботі описуються персонажі, які відчувають нестачу емоційно значущих дотиків та/або тактильних відчуттів.

Тактильний контакт
У роботі значна увага приділяється тактильному контакту.

Танці
У роботі ключову роль грають танцюристи та танцювальне мистецтво у різних його проявах.

Тату-салони
Сюжет роботи зосереджений на діяльності тату-салонів, їх співробітників та клієнтів.

Татуювання
Істотна увага приділяється персонажам з татуюваннями, процесу їх нанесення, їх історії та/або значущості.

Твінцест
В роботі описуються романтичні та/або сексуальні відносини між персонажами-близнюками.

Творення
У роботі значну роль грають персонажі, які мають здатність створювати неживі предмети.

Творча криза
У роботі значної уваги приділяється темі творчого спаду.

Театри
Події роботи відбуваються у театрі або зосереджені на житті театру, його працівниках та акторах.

Телекінез
Діяльність значної ролі грають персонажі, які мають здібності пересувати предмети силою думки.

Телепатія
У роботі значну роль відіграють персонажі, які мають здатність передавати і приймати думки, образи, почуття та несвідомий стан іншим персонажам.

Телепортація
У роботі значну роль відіграють персонажі, які мають здатність переміщатися в просторі, зникаючи в одному місці і відразу з’являючись в іншому.

Теми етики і моралі
У роботі істотна увага приділяється питанням етичного характеру, міркуванням про допустимість будь-яких дій з погляду моральних парадигм, морального вибору.

Теми ментального здоров’я
У роботі суттєва увага приділяється питанням ментального здоров’я, ставлення суспільства до персонажів із психічними хворобами, обговорення дискримінації та захисту прав таких персонажів.

Темне минуле
У роботі значна увага приділяється трагічному минулому персонажа та/або персонажів.

Темні ельфи
У роботі істотну роль грають темні ельфи та/або їх різновиди.

Терористи
Сюжет роботи зосереджено на житті та діяльності персонажів-терористів.

Техногенні катастрофи
У роботі описуються великі аварії на технічних об’єктах, що спричиняють масову загибель людей та/або екологічні катастрофи.

Технології
Важливу роль у сюжеті грає деталізований опис будь-якої технології, як реально існуючої, так і вигаданої.

Тимчасова смерть персонажа
Один або декілька персонажів померли, але обов’язково повернуться до життя, або ж помилково вважаються померлими.

Тимчасове безсмертя
У роботі значну роль відіграють персонажі, які тим чи іншим способом набули безсмертя на кінцевий термін.

Тимчасове воскресіння героїв
У роботі описуються персонажі, які з тієї чи іншої причини тимчасово повертаються до життя, але пізніше неминуче загинуть знову, як правило, вже назавжди.

Тимчасові перевтілення
Робота зосереджена на персонажі або персонажах одного виду, що переживають процес тимчасової трансформації в інший вид або мають таку здатність.

Тихий секс
Задіяні в сценах сексуального характеру персонажі поводяться дуже тихо до та/або під час сексуального акту.

Тілесний горор
У роботі містяться графічні описи жахливих змін тіла чи окремих його частин. Сюжет роботи може бути зосереджено на хворобах, гнитті, паразитах, мутаціях, жертвах нелюдських експериментів.

Тілесні покарання
В роботі з подробицями описується фізичне чи психологічне насилля, яке має на меті умисно принизити чи нанести покараному фізичного болю або каліцтва без сексуального підтексту.

Тілесні рідини
У роботі суттєва увага приділяється тілесним рідинам, їх опису та/або взаємодії з ними.

Тілоохоронці
Сюжет роботи зосереджений на житті та діяльності персонажів-охоронців.

Тічка / Гон
У роботі описується зумовлений особливостями фізіології персонажів період сексуальної активності, що супроводжується яскраво вираженими психологічними, тілесними та/або поведінковими проявами.

Товариші по нещастю
У роботі значну роль відіграють персонажі, які постали перед однаковою проблемою.

Токсичні родичі
У роботі значна увага приділяється родичам персонажа, відносини з якими приносять серйозний психологічний чи фізичний дискомфорт і можуть бути охарактеризовані як болючі.

Торговці зброєю
Цей тег слід використовувати, коли головний герой часто взаємодіє з торговцями зброєю.

Його НЕ слід використовувати, коли головний герой просто кілька разів купує зброю у торговців зброєю, і слід використовувати ТІЛЬКИ, якщо торговці зброєю є життєво важливими частинами історії, які часто згадуються та використовуються Автором.

Тортури
В роботі описується процес умисного нанесення страждань як фізичного, так і психологічного характеру для покарання, отримання інформації чи патологічного задоволення.

Тоталітаризм
Події роботи розгортаються в деспотичній тоталітарній державі, яка істотно впливає на світ загалом і на персонажів зокрема, накладаючи відбиток на їхні погляди та світогляд.

Травники / Травниці
Сюжет роботи зосереджений на житті та діяльності персонажів, які займаються збиранням лікувальних трав і знаються на їх використанні в медичних цілях.

Трагікомедія
Драматична робота, яка поєднує в собі риси трагедії і комедії.

Традиції
У роботі суттєва увага приділена уявленням, обрядам та/або звичкам, що передаються від покоління до покоління.

Трансгендерні персонажі
У роботі задіяні персонажі, чия гендерна ідентичність не збігається із зареєстрованою при народженні статтю або виходить за рамки загальноприйнятого поділу на дві статі.

Трансфобія
У роботі описуються персонажі, що виявляють вороже або дискримінуюче ставлення до трансгендерних і транссексуальних персонажів, що виражають неприязнь до них або замовчують їхнє існування.

Тренування / Навчання
У роботі суттєва увага приділяється тренуванням та/або навчанню персонажів, їх невдачам, досягненням та прогресу.

Третій зайвий
У роботі суттєва увага приділяється персонажу, який свідомо чи несвідомо створює перешкоди у відносинах між іншими персонажами. Може мати як романтичний мотив, так і не мати його.

Тривожний розлад особистості
У роботі описуються персонажі, схильні до розладів особистості, які характеризуються постійним прагненням до соціальної замкнутості, почуттям неповноцінності, надзвичайною чутливістю до негативних оцінок оточуючих та уникненням соціальної взаємодії.

Тривожність
У роботі описуються персонажі, схильні часто переживати сильну тривогу щодо малих приводів.

Трудоголізм
Сюжет роботи зосереджений на персонажах, які прагнуть до надмірної праці, чиї прагнення очевидно виходять за рамки звичайної працьовитості та/або любові до роботи.

Туалетний гумор
Комічний ефект у роботі досягається за рахунок опису різних фізіологічних процесів (сечовипускання, дефекація тощо), результатів цих процесів, а також пов’язаної з ними атрибутики.

Турбота / Підтримка
Робота зосереджена на персонажах, які діють на користь забезпечення фізичного та емоційного комфорту інших персонажів.