Наразі в цьому довіднику є 81 імена, що починається з літери Н.
На межі життя та смерті
В роботі описуються персонажі, які по тим чи іншим причинам опинилися між життям та смертю, але до останнього невідомо, який фінал на них чекає.

Нав’язлива опіка
У роботі описуються платонічного характеру відносини між персонажами, у яких один виявляє нав’язливу гіперопіку по відношенню до іншого.

Нав’язливі думки
У роботі описуються персонажі, схильні до розладу, що характеризується виникненням нав’язливих небажаних мимовільних думок та ідей.

Нагі
У роботі істотну роль відіграють змієподібні істоти, які традиційно зображуються у вигляді змій з людським торсом і людською головою.

Надздібності
В роботі значну роль відіграють персонажі, які володіють надприродними чи паранормальними здібностями.

Надія
У роботі значну увагу приділено темі надії.

Надлишковий фізіологізм
У роботі докладно описуються фізіологія та фізіологічні процеси.

Надшвидкість
У роботі значної ролі грають персонажі, здатні пересуватися з надшвидкістю.

Наймані вбивці
Сюжет роботи зосереджений на житті та діяльності персонажів-найманих убивць, їх угрупованнях чи організаціях.

Напади агресії
Робота описує персонажів, що підлягають неконтрольованим спалахам гніву.

Напарники
У роботі описуються відносини між персонажами, які виконують будь-які обов’язки (найчастіше службові) у парі.

Напівбоги
У роботі суттєву роль грають персонажі-напівбоги.

Напівдемони
У роботі істотну роль грають персонажі, які є результатом схрещування між демонами та представниками інших видів та рас.

Напівдракони
У роботі істотну роль відіграють персонажі, які є результатом схрещування між драконами та представниками інших видів та рас.

Напівкровки
У роботі істотну роль грають персонажі, які є результатом схрещування між представниками різних видів чи рас.

Наркоторгівля
Сюжет роботи зосереджений на житті та діяльності персонажів, які займаються поширенням та продажем наркотиків.

Нарцисизм
У роботі описуються персонажі з надмірною самозакоханістю і завищеною самооцінкою, яка у більшості випадків не відповідає дійсності.

Насилля
В роботі містяться сцени, в яких детально описуються несексуальні дії насильницького характеру.

Насилля над дітьми
Робота може містити описи жорстокого чи поганого поводження з персонажами-дітьми, як в фізичній, так і емоційній формі.

Наслідки хвороби
Сюжет роботи зосереджений на персонажах, які зазнали тяжкого захворювання і переживають пов’язані наслідки.

Наставництво
У роботі істотну роль відіграють відносини, в яких досвідчений або більш обізнаний персонаж допомагає менш досвідченому або менш обізнаному засвоїти новий досвід і знання.

Настільні ігри
У роботі значну роль відіграють настільні ігри, розраховані на двох, рідше трьох і більше гравців, а також пов’язана з ними атрибутика.

Натяки на секс
Робота містить натяки на сексуальні взаємовідносини між персонажами, однак самі ці відносини не описуються.

Натяки на стосунки
В роботі містяться натяки на романтичні стосунки між персонажами, але самі стосунки не описуються.

Наука
У роботі значної уваги приділяється науці.

Небажана вагітність
У роботі описується вагітність, що виникла незаплановано.

Небажані почуття
У роботі описуються персонажі, які відчувають почуття до тих, хто вже перебуває у усталених стосунках (наприклад, у шлюбі).

Небезпека
У роботі значної уваги приділяється темі небезпеки.

Небінарні персонажі
У роботі задіяні персонажі, чия ґендерна ідентичність не вкладається у бінарне розуміння ґендерної ідентичності.

Невзаємні почуття
Робота зосереджена на персонажі чи персонажах, чиї романтичні почуття не отримують відповіді або не приймаються.

Невидимість
У роботі значну роль грають персонажі, які мають здатність ставати невидимими.

Невиліковні захворювання
У роботі описуються персонажі, схильні до захворювань, які не піддаються лікуванню, але не обов’язково призводять до летального результату. Можуть бути як реальними, і вигаданими.

Невимовлені почуття
Робота зосереджена на персонажі чи персонажах, які зберігають свої романтичні почуття до іншого персонажа в таємниці.

Невідомі родичі
У роботі значної ролі грають родичі, про яких персонажі не знають.

Невідомість
У роботі значна увага приділяється темі невідомості.

Негативний протагоніст
Головним героєм роботи є однозначно негативний персонаж, чиї дії, цілі чи погляди на життя є неприпустимими з погляду автора та/або у світі роботи.

Недовіра
У роботі значної уваги приділяється темі недовіри.

Незахищений секс
У роботі важливу роль грають сцени сексуального характеру, у яких персонажі не застосовують засоби захисту.

Незворотні перевтілення
Робота зосереджена на персонажі або персонажах одного виду, що переживають процес перманентної трансформації в інший вид, пов’язані з цим переживання, адаптація до нового способу життя і т.д.

Незграбний секс
У роботі описуються сексуальні акти, що характеризуються неідеальністю, кумедними чи незручними моментами тощо.

Нездоровий BDSM
У роботі суттєва увага приділяється персонажам, які навмисне або через незнання порушують принципи безпеки, добровільності та розумності в BDSM-практиках, ризикуючи здоров’ям та благополуччям як свого партнера, так і себе.

Нездоровий спосіб життя
У роботі значну увагу приділяється персонажам, які дотримуються нездорового, найчастіше самодеструктивного способу життя.

Нездорові механізми подолання
У роботі значна увага приділяється персонажам, які вирішують свої психологічні проблеми деструктивними способами.

Нездорові стосунки
Персонажі перебувають у очевидно болючих відносинах, які завдають серйозної психологічної чи фізичної шкоди. Може застосовуватися до дружніх, платонічних, романтичних та/або сексуальних стосунків.

Незручність
У роботі значної уваги приділяється темі незручності.

Неідеальний омегаверс
Дія роботи відбувається у світі, де персонажі розподілені на три типи: альфи, бети та омеги, кожен з яких має низку фізіологічних особливостей, сексуальних пристрастей, певне становище у соціальній ієрархії. В роботі значна увага приділяється недолікам соціального устрою такого суспільства.

Некромаги
Сюжет роботи зосереджений на житті і діяльності персонажів, які володіють різновидом магії, де для досягненні мети застосовується енергія мертвих.

Некрофілія
В роботі описуються персонажі, які відчувають сексуальний потяг до мертвих.

Нелюблячі батьки
Сюжет роботи зосереджено на батьках, які недолюблюють своїх дітей.

Нелюдська мораль
Дії описаних у роботі персонажів та їх моральний образ зображені відмінними від звичної людської моралі.

Нелюдські види
У роботі значну увагу приділено нелюдським істотам.

Немертві
У роботі суттєву роль відіграють персонажі, які померли, але поводяться як живі.

Ненависть
У роботі суттєва увага приділяється питанням ненависті.

Ненависть до себе
У роботі значної уваги приділяється темі ненависті до себе.

Ненависть з першого погляду
У сюжеті роботи важливе місце посідають відносини між персонажами, які відчувають один до одного негативні почуття з першої зустрічі, часто без об’єктивних причин.

Ненавмисне вживання наркотичних речовин
У роботі описується один або кілька персонажів, які з якоїсь причини не знають або не усвідомлюють, що вживають наркотики.

Ненасильницька смерть
Один або кілька персонажів у роботі помруть ненасильницькою смертю (внаслідок хвороб, старості тощо).

Непорозуміння
Важливу роль в роботі відіграє непорозуміння між персонажами.

Неприйняття стосунків
Сюжет роботи зосереджений на персонажі або персонажах, які не сприймають кохання, романтичні стосунки та/або шлюб, не розуміють їх сенсу, всіляко уникають і т.д.

Непритомність
У роботі описуються персонажі, схильні до нападів короткочасної втрати свідомості.

Нервовий зрив
В роботі описуються герої в стані повного виснаження нервової системи на фоні стресу.

Нереалістичність
У роботі навмисне ігнорується правдоподібність тих чи інших аспектів.

Нерівні стосунки
У роботі описуються персонажі, які перебувають у тісних дружніх чи любовних відносинах, але нерівні за соціальним статусом, віком чи майновим станом.

Нерозривний зв’язок
У роботі описуються персонажі, об’єднані особливим зв’язком, найчастіше містичного чи фізіологічного походження, який вони не можуть розірвати без значного ризику для себе чи пов’язаного із ними персонажа.

Несексуальна близькість
У роботі суттєва увага приділяється персонажам, тісний фізичний контакт між якими не носить сексуального забарвлення.

Нестандартна поезія
Робота виконана в віршованій формі, але спеціально не підлягає загальноприйнятим правилам віршоутворення або переосмислює їх.

Неформальний шлюб
Сюжет роботи зосереджений на персонажах, які перебувають в усталених відносинах і проживають разом, але при цьому не прагнуть узаконити відносини.

Нецензурна лексика
Робота містить нецензурну лексику.

Нечиста сила
У роботі значну роль відіграють істоти слов’янської міфології, що характеризуються злокозненною поведінкою та шкідницькими мотивами стосовно людей.

Нещасливий фінал
В роботі обов‘язково буде нещасливе завершення.

Нещасливі стосунки
Персонажі перебувають в очевидно дискомфортних відносинах, які не можна охарактеризувати як токсичні. Може застосовуватися як до платонічних, так і до романтичних чи сексуальних стосунків.

Нещасні випадки
В роботі описуються непередбачувані події, неочікуваний збіг обставин, після чого відбулися травми або смерть одного чи декількох персонажів.

Низька самооцінка
У роботі значної уваги приділяється темі низької самооцінки персонажів.

Ніжний секс
Задіяні в сексуального характеру сценах персонажі поводяться підкреслено ніжно по відношенню до партнера або партнерів, приділяють велику увагу ласкам, виявляють максимальну турботу для безболісних та приємних відчуттів.

Німфи
Діяльність істотну роль грають божества природи з давньогрецької міфології, втілені у вигляді дівчат.

Ніндзя
Сюжет роботи зосереджений на житті та діяльності персонажів-ніндзя.

Нічні клуби
У роботі ключову роль відіграють нічні клуби, їхні працівники та відвідувачі.

Нове життя
Сюжет роботи зосереджений на персонажах, які починають життя наново (наприклад, хочуть залишити у минулому злочинність, погані звички і т.д.).

Новий рік
Події розгортаються в період святкування Нового року або тісно пов’язані з цим святом.

Нові стосунки
Сюжет роботи зосереджений на персонажах, які після розставання чи завершення попередніх відносин вступають у нові.

Ностальгія
У роботі значної уваги приділяється темі ностальгії - болісної туги за вітчизною або минулим.