Щоденники війни 🇺🇦 Статті 🇺🇦 ВІРШІ

Угода користувача

Угода користувача

Зміст

 1. Терміни
 2. Основні положення
 3. Заборонена діяльність
 4. Авторське право
 5. Права Автора/Користувача
 6. Обов’язки Автора/Користувача
 7. Права Компанії
 8. Обов’язки Компанії
 9. Обробка персональних даних
 10. Відповідальність Компанії
 11. Відповідальність Автора/Користувача
 1. Терміни

1.1. Під терміном “Веб-сайт” мається на увазі цей сайт з доменним іменем https://fanfic.com.ua/.

1.2. Під терміном “Компанія” мається на увазі компанія, яка обслуговує цей веб-сайт:

1.3. Під терміном “Користувач” мається на увазі будь-яка фізична особа, яка досягла віку, допустимого згідно з нормативними актами для акцепту дійсних Правил, та яка володіє відповідними повноваженнями, проглядає Веб-сайт та розміщені на ньому матеріали та інформацію.

1.4. Під терміном “Автор” мається на увазі будь-яка фізична особа, яка досягла віку, допустимого згідно з нормативними актами для акцепту дійсних Правил, та яка володіє відповідними повноваженнями, зареєстрована на Веб-сайті згідно із встановленим порядком та є автором літературного твору, який розміщує на сайті.

2. Основні положення

2.1. Чинні Правила користування Веб-сайтом розроблені Компанією і визначають умови користування Веб-сайтом, а також права та обов’язки його Користувачів/Авторів та Компанії. Правила розповсюджуються також на відносини, які зв’язані з правами й інтересами стороннії осіб, які не є Користувачами/Авторами, але чиї права та інтереси можуть бути затронуті в результаті дій Користувачів/Авторів.

2.2. Чинні Правила є юридично обов’язковою згодою між Користувачем/Автором та Компанією, предметом якої є надання Компанією Користувачу/Автору послуг по використанню Веб-сайту та його сервісів. Окрім чинних правил, до згоди між Користувачем/Автором та Компанією відносяться всі спеціальні правила, які регулюють надання окремих сервісів Веб-сайту і розміщені в відповідних розділах Веб-сайту.

2.3. Користувач зобов’язаний повністю ознайомитися з чинними Правилами до моменту користування Веб-сайтом. Використання Веб-сайту означає повне і безумовне прийняття і згоду Користувача/Автора з чинними Правилами згідно з його умовами.

2.4. Чинні Правила можуть бути змінені та/або доповнені Компанією в односторонньому порядку без будь-якого спеціального оповіщення. Чинні Правила є відкритим та загальнодоступним документом. Чинна редакція Правил розташована в мережі Інтернет за адресою https://fanfic.com.ua/rules/agreement/. Компанія рекомендує Користувачам/Авторам регулярно перевіряти умови чинних Правил на предмет їх зміни та/або доповнення. Продовження користування Веб-сайтом Користувачем/Автором після внесення змін та/або доповнень в чинні Правила означає прийняття і згоду Користувача/Автора з такими змінами та/або доповненнями.

2.5. Відносно функціонування і розвитку Веб-Сайту Компанія керується діючими нормативними актами, чинними Правилами та іншими спеціальними документами, які розроблені або можуть бути розроблені і прийняті Компанією в цілях регламентації надання Користувачам/Авторам окремих сервісів Сайту.

2.6. Жодні положення чинних Правил не надають Користувачу/Автору права на використання фірменного найменування, товарних знаків, доменних імен та інших відмітних ознак Компанії.

2.7. При реєстрації на Веб-сайті Користувач/Автор погоджується з чинними Правилами і приймає на себе вказані в них права і обов’язки, пов’язані з використанням і функціонуванням Веб-сайту.

2.8. Після успішної реєстрації на Веб-сайті Користувача/Автора Компанія приймає на себе права та обов’язки перед Користувачем/Автором, вказані в чинних Правилах.

2.9. У разі незгоди Користувача/Автора з чинними Правилами чи їх оновленнями, Користувач/Автор зобов’язаний відмовитися від використання Веб-сайту.

3. Заборонена діяльність

3.1. Зміст даного Веб-сайту (в тому числі інформація, яка стосується інтелектуальної власності, досяжності послуг та сервісів, пропонованих Веб-сайтом), а також інфраструктура, яка використовується для надання такого змісту і інформації, належить Компанії, за вийнятком літературних творів та інших повідомлень, які належать авторам і які публікуються на Сайті.

3.2. Користувачу/Автору при використанні Веб-сайту забороняється:

 • вводити Користувачів/Авторів в оману відносно своєї особистості, використовуючи логін та пароль іншого зареєстрованого Користувача/Автора;
 • завантажувати, зберігати, публікувати, розповсюджувати і надавати доступ або іншим чином використовувати будь-яку інформацію, в тому числи в розміщуваних на Веб-сайті літературних творах, яка:

a) містить погрози, дискредитує, ображає, порочить честь і гідність або ділову репутацію чи порушує недоторканність приватного життя Користувачів/Авторів та третіх осіб;

b) порушує права неповнолітніх осіб;

c) містить сцени сексуального характеру за участі неповнолітніх;

d) містить сцени насилля без вказаних вікових обмежень, або жорстокого поводження з тваринами;

e) містить опис засобів і способів суїціду та інші спонукання до його здійснення;

f) пропагандує та/або сприяє розпаленню расової, релігійної,етнічної ненависті та ворожди, пропагандує фашизм та ідеологію расової переваги;

g) містить екстремістські матеріали;

h) пропагандує злочинну діяльність або містить поради, інструкції та інші способи по здійсненню злочинних дій;

i) містить інформацію обмеженого доступу, включаючи, але не обмежуючись, державною або комерційною таємницею, інформацією про приватне життя сторонніх осіб;

j) містить рекламу або описує привабливість вживання наркотичних речовин, в тому числі “цифрових наркотиків” (звукових файлів, які впливають на мозок людини за рахунок бінауральних ритмів), інформацію про розповсюдження наркотиків, рецепти іх приготування та способи вживання;

k) носить шахрайський характер;

l) містить матеріали, публікація яких може розцінюватися як кримінальний злочин, призвести до появи громадянської відповідальності або порушити який-небудь закон іншим способом;

m) будь-яким способом порушує права та інтереси сторонніх осіб або вимоги діючих нормативних актів;

 • незаконно завантажувати, зберігати, публікувати, розповсюджувати і надавати доступ, або іншим чином використовувати інтелектуальну власність інших Користувачів/Авторів і інших осіб;
 • здійснювати масові розсилки повіждомлень іншим Користувачам/Авторам без їх згоди, використовуючи Веб-сайт;
 • завантажувати, зберігати, публікувати, розповсюджувати і надавати доступ або іншим чином використовувати віруси, трояни та інші шкідливі програми, використовуючи Веб-сайт;
 • використовувати без спеціальної на те згоди Компанії автоматизовані програми для збору інформації на Веб-сайті або взаємодії з Веб-сайтом і його сервісами;
 • будь-яким способом, в тому числі, але не обмежуючись, обманом, зловживанням довірою, взломом, отримати доступ до логіна/пароля іншого Користувача/Автора;
 • здійснювати незаконний збір та обробку персональних даних інших осіб;
 • розміщувати будь-яку іншу інформацію, яка, на особисту думку Компанії, не відповідає цілям створення і функціонування Веб-сайту, утискає інтереси Користувачів/Авторів або за інших причин є небажаною для розміщення на Веб-сайті;
 • використовувати будь-які прилади, програмне забезпечення або методики для втручання або спроби втручання в роботу Веб-сайту;
 • здійснювати хибні реєстрації у непередбачених Веб-сайтом цілях, в тому числі реєстрації з метою здійснення протиправних дій;
 • копіювати, відтворювати, передавати і публікувати іншим чином будь-який зміст діючого Веб-сайту, за вийнятком власних літературних творів, в тому числі будь-який текст, графіку;
 • копіювати вигляд, елементи та інше наповнення сайту з метою створення сайту-копії;

3.3. Компанія має право, але не зобов’язана, продивлятися Вейб-сайт з метою виявлення забороненого контенту і може на свій розсуд видаляти або переміщати (без попередження) будь-який контент, за будь-якої причини або без причини, включаючи без обмежень переміщення і повне видалення контенту, який, на думку Компанії, порушує діючі Правила, діючі нормативні акти та/або може порушувати права, заподіяти шкоду або загрожувати безпеці інших Користувачів/Авторів або інших осіб.

4. Авторське право

 1. Завантажуючи на Веб-сайт свої літературні твори, Автор дозволяє Компанії їх розміщувати, тримати і іншим чином використовувати в обумовленому Веб-сайтом порядку. Після розміщення літературних творів на Веб-сайті у Компанії не виникає зобов’язань по виплаті Автору будь-яких авторських винагород, компенсацій, відшкодувань або інших грошових сум.
 2. Автор гарантує, що є автором розміщуваного на Веб-сайті літрературного твору і саме йому належать всі особисті авторські права на даний вид твору, а також, що саме використання Компанією літературних творів Автора в обумовленому Веб-сайтом порядку – це дозволена дія зі сторони Автора, яка не буде порушувати будь-які права інших Авторів та сторонніх осіб (в тому числі особистих авторських і суміжних прав а також прав на засоби індивідуалізації та махнових прав).
 3. У разі виявлення фактів порушення прав сторонніх осіб на результати інтелектуальної діяльності, Автор зобов’язується взяти на себе відповідальність, пов’язану з таким порушенням, згідно з діючими нормативними актами і відразу після отримання повідомлення від Компанії вжити заходів з врегулювання непорозуміння зі сторонніми особами а також в повному обсязі відшкодувати Компанії і стороннім особам усі завдані таким порушенням збитки.
 4. Погоджуючись з чинними Правилами, Користувач/Автор підтверджує, що йому зрозуміло, що на данному Веб-сайті розміщуються об’єкти авторських прав у вигляді літературних творів, які належать Авторам, і без їх письмового дозволу дані об’єкти не можуть бути використані будь-яким чином, в тому числі в комерційних цілях, окрім безпосереднього читання самим Користувачем на Веб-сайті в інформаційних цілях і збереження для власного користування.
 5. Компанія зберігає за собою авторські права на дизайн сторінок і розділів Веб-сайту, а також на тексти і іншу інформацію, яка не є літературними творами Авторів. Такі матеріали Веб-сайту можуть бути відображені, розповсюджені, опубліковані тільки після отримання письмового дозволу Компанії. Будь-яка копія матеріалів або їх фрагментів повинна містити сповіщення про авторське право.
 6. Розміщені на даному Веб-сайті назви, знаки, логотипи, форми оформлення, графічні об’єкти а також заголовки, фрази і вирази є об’єктами авторського права, які належать компанії або стороннім особам, які використовуються Компанією з їхньої згоди, за вийнятком літературних творів, які належать Авторам.
 7. Будь-які несанкціоновані завантаження, розповсюдження, інше копіювання та/або зміна вищевказаних об’єктів авторського права можуть стати порушенням діючих нормативних актів, в тому числі законів про товарні знаки та/або авторське право, і можуть призвести до переслідування винуватих осіб в громадянсько-правовому і кримінальному порядку.
 8. Всі права на Веб-сайт вцілому і на використання мережевого імені (доменного імені) https://fanfic.com.ua/ належать Компанії. Остання надає доступ до Веб-сайту усім зацікавленим особам згідно з чинними Правилами і діючими нормативними актами.
 9. Розміщуючи свої твори й інші повідомлення на Веб-сайті, Користувач/Автор передає Компанії повне право робити копії свого матеріалу з метою упорядкування і полегшення публікації і зберігання користувацького контенту на Веб-сайті, а також здійснювати інші, обумовлені Веб-сайтом дії.

5. Права Автора/Користувача

5.1. Користувач/Автор має право звертатися до Служби підтримки Веб-сайту з питаннями, претензіями та побажаннями, пов’язаними з покращенням роботи Веб-сайту і порядку рестрації Авторів, можливими правопорушеннями, управлінням літературними творами або з іншою інформацією, яка стосується Веб-сайту і розміщеної на ньому інформації.

5.2. Користувач/Автор має право вимагати від Компанії забезпечити збереження приватних даних Користувача/Автора, нерозголошення даних третім особам, за виключенням випадків, коли без розголосу даних забезпечення обумовлених Веб-сайтом послуг даному Користувачу або Автору виявляється неможливим, а також у випадках передбачуваної законом необхідності.

5.3. Користувач/Автор має право у встановленому Веб-сайтом порядку (після реєстрації Користувача/Автора на Веб-сайті) використовувати Веб-сайт, в тому числі розміщувати свої літературні твори, вносити в них зміни, доповнення.

5.4. Після успішної реєстрації на Веб-сайті Користувач/Автор має право: публікувати свої літературні твори в тематичних розділах Веб-сайту, залишати коментарі до своїх та чужих творів, а також здійснювати інші, не заборонені нормативними актами і чинними Правилами дії на Веб-сайті.

5.5. Користувач/Автор не має права використовувати у своїх літературних творах, розміщених на Веб-сайті, чужі об’єкти авторських прав без отримання належного дозволу зі сторони власника.

6. Обов’язки Автора/Користувача

6.1. Користувач/Автор в повному обсязі і безумовно приймає всі викладені на даній сторінці Правила користування Веб-сайтом.

6.2. Користувач погоджується з тим, що конфіденційність переданих через Інтернет даних не гарантована і у випадку, якщо доступ до цих даних отриманий сторонніми особами поза зоною технічних засобів зв’язку, підвласних Компанії, Компанія не несе відповідальності за збитки, нанесені вищезгаданим способом.

6.3. При реєстрації на Веб-сайті Користувач/Автор зобов’язується надати актуальну, достовірну і детальну інформацію про себе згідно встановленою Веб-сайтом формою для створення персональної сторінки Користувача/Автора, а також точну контактну інформацію, включаючи унікальні для кожного Користувача/Автора логін (адресу електронної пошти або комбінацію латинських букв і ціфр для входу на Веб-сайт) і пароль доступу до Веб-сайту. Реєстраційна форма Веб-сайту може питати у Користувача/Автора додаткову інформацію.

a) При реєстрації на Веб-сайті Користувач/Автор отримує дані для входу і пароль, за нерозголошення яких він несе повну відповідальність. Користувачу/Автору слід негайно змінити пароль при першій підозрі порушення його конфіденційності задля уникнення використання його особистих даних сторонніми особами.

b) Обрані Користувачем/Автором логін і пароль є необхідною і достатньою інформацією для доступу Користувача/Автора на Веб-сайт. Користувач/Автор не має права передавати свої логін і пароль стороннім особам, несе повну відповідальність за їх збереження, самостійно обираючи спосіб їх збереження. Користувач/Автор на використовуваному ним апаратно-програмному забезпеченні може дозволити зберігання логіна і пароля (з використанням файлів cookies) для наступної автоматичної авторизації на Веб-сайті.

c) Якщо Користувачем/Автором не доказане зворотне, будь-які дії, здійснені з використанням його логіна та пароля, вважаються здійсненими цим Користувачем/Автором. У випадку несанкціонованого доступу до логіну і паролю та/або персональної сторінки Користувача/Автора, або розповсюдження логіна і пароля Користувач/Автор зобов’язаний негайно повідомити про це Компанію у встановленому порядку.

d) При користуванні Веб-сайтом Користувач/Автор зобов’язується вводити лише ті дані, які відповідають дійсності і не суперечать діючим нормативним актам.

6.4. Користувач/Автор зобов’язується виконувати всі вимоги Компанії по забезпеченню функціональності і безпеки Веб-сайту.

6.5. Користувач/Автор зобов’язується впевнитися у відсутності шкідливого програмного забезпечення на своєму комп’ютері. Компанія не несе відповідальності за збитки, нанесені в противному випадку.

6.6. Користувач/Автор зобов’язується не порушувати правила безпеки і політики конфіденційності Веб-сайту.

6.7. Користувач/Автор зобов’язується повідомляти про будь-які зміни своїх персональних даних.

6.8. Користувач/Автор зобов’язується не використовувати доступ до Веб-сайту для здійснення протиправних дій.

6.9. Користувач/Автор зобов’язується перед розміщенням інформації на Веб-сайті попередньо оцінювати законність її розміщення і нести повну відповідальність перед Компанією й сторонніми особами за такі дії. У випадку наявності сумнівів відносно законності здійснення тих чи інших дій, в тому числі, по розміщенню інформації, Компанія рекомендує утриматися від здійснення таких дій.

6.10. Користувач/Автор зобов’язується зберігати в таємниці і не надавати іншим Користувачам/Авторам і стороннім особам набуті ним в результаті спілкування з іншими Користувачами/Авторами й іншого використання Веб-сайту відомості про персональні дані інших Користувачів/Авторів і сторонніх осіб без отримання відповідного попереднього дозволу останніх.

7. Права Компанії

7.1. Компанія має право самостійно або за допомогою сторонніх осіб вносити зміни на Веб-сайт, в розділи Веб-сайту а також у чинні Правила.

7.2. Компанія має право вимагати від Користувача/Автора виконання правил роботи з Веб-сайтом, а також умов безпеки й інших положень, викладених в даному документі.

7.3. Компанія має право здійснювати будь-які дії, направлені на безпечне функціонування Веб-сайту.

7.4. Компанія має право в будь-який час здійснювати планові технічні роботи й екстрені роботи по підтриманню функціонування Веб-сайту.

7.5. Компанія має право здійснювати контроль над управлінням розміщеними на Веб-сайті літературними творами Автора.

7.6. Компанія має право обмежити доступ Користувача/Автора до управління своїми літературними творами, розміщеними на Веб-сайті, в тому числі видалити будь-які спорні тексти, повідомлення, матеріали й інші об’єкти, у випадку порушення Користувачем/Автором умов чинних Правил та/або пред’явлення будь-яких претензій до Компанії з боку інших Користувачів/Авторів та сторонніх осіб, і долучити такого порушника до вирішення спору, що виник.

8. Обов’язки Компанії

8.1. В рамках своїх можливостей впровадження безпеки та функціональності Веб-сайту, в тому числі можливість реєстрації Користувача/Автора на Веб-сайті і розміщення на Веб-сайті літературних творів, повідомлень і управління ними.

8.2. Запровадити безпеку даних Користувача/Автора від втрати, розголошення і несанкціонованого доступу до даних зі сторони третіх осіб, запровадження обмеженого доступу і контролю доступу до даних для авторизованих співробітників Компанії.

9. Обробка персональних даних

9.1. Погоджуючись з чинними Правилами, Користувач/Автор підтверджує свою згоду на обробку Компанією його персональних даних, наданих при реєстрації на Веб-сайті, а також розміщуваних Користувачем\Автором добровільно при використанні Веб-сайту. Обробка персональних даних Користувача/Автора здійснюється згідно з Загальним регламентом (Постанова Європейського Союзу) по захисту даних (далі по тексту – Регламент) й іншими нормативними актами. Компанія обробляє персональні дані Користувача/Автора в цілях надання послуг і сервісів, які надаються через Веб-сайт.

9.2. Компанія докладає всіх необхідних зусиль для для захисту персональних даних Користувача/Автора від неправомірного доступу, зміни, відкриття або видалення.

9.3. Компанія вправі використовувати надану Користувачем/Автором інформацію, в тому числі персональні дані, в цілях забезпечення виконання вимог Регламенту й інших нормативних актів (в тому числі в цілях попередження та/або припинення незаконних та/або протиправних дій Користувачів/Авторів або сторонніх осіб). Використання і розкриття наданих Користувачем/Автором персональних даних може бути виконано лише згідно з Регламентом, в тому числі за вимогою правоохоронних органів або суду.

10. Відповідальність Компанії

10.1. Компанія несе відповідальність за якість послуг і сервісів, наданих через Веб-сайт, з обмовками, згаданими в чинних правилах.

10.2. Компанія не несе відповідальності за збитки, завдані Користувачу/Автору, які можуть виникнути в процесі або результаті користування Веб-сайтом, а також у випадку відсутності змоги його використання.

10.3. Компанія не несе відповідальності за прямий або непрямий збиток, або втрачену вигоду Користувача/Автора або сторонніх осіб.

10.4. Компанія не несе відповідальності за збиток, завданий Користувачу/Автору внаслідок незаконних дій зі сторони третіх осіб.

10.5. Компанія не несе відповідальності за збиток, завданий Користувачу/Автору внаслідок дії шкідливих програм в устаткуванні або програмному забезпеченні, а також через неправильне внесення інформації при реєстрації Користувача/Автора на Веб-сайті.

10.6. Компанія не гарантує функціональну роботу Веб-сайту в ході обставин непереборної сили та через непередбачувані ситуації.

10.7. На даному Веб-сайті можуть бути розміщені посилання на інші веб-сайти, створені та підтримувані сторонніми особами, в тому числі партнерами Компанії, але відповідальніть за такі сайти Компанія не несе. При переході Користувача/Автора за будь-яким посиланням на сторонні веб-сайти Компанія не несе відповідальності за дії сторонніх сайтів відносно захисту і зберігання інформації Користувача/Автора на вищезгаданих веб-сайтах.

10.8. Компанія не несе відповідальності за збої, помилки та несправності в роботі програмного забезпечення або апаратних засобів, задіяних при роботі Веб-сайту, які викликані причинами поза контролем Компанії, а також за збитки, які згодом були завдані Користувачу/Автору.

10.9. Компанія не несе відповідальності за контент, створений та/або розміщений Користувачами/Авторами та іншими особами, самостійно розмістившими вказані об’єкти на Веб-сайті без беспосередньої участі Компанії, в тому числі літературні твори Авторів та інші повідомлення, а також завдані в результаті такого розміщення збитки.

11. Відповідальність Автора/Користувача

11.1. Користувач/Автор несе відповідальність за достовірність, актуальність, повноту і відповідність нормативним актам наданої на Веб-сайті інформації та її чистоту від претензій сторонніх осіб. Компанія не несе відповідальності за зміст, достовірність і точність реєстраційних даних і матеріалів, опублікованих Користувачами/Авторами.

11.2. Користувач/Автор несе особисту відповідальність за будь-яку інформацію, яку розміщує на Веб-сайті і в його розділах, в тому числі літературні твори, повідомлення іншим Користувачам/Авторам, а також за будь-які взаємовідносини з іншими Користувачами/Авторами.